El Club dels Diferents

Per què ens encaparrem a col·locar etiquetes a tothom? Perquè ens costa entendre que hi ha gent diferent a nosaltres? Es que preferiríem viure en un món de clònics?

Aquest conte parla de la diversitat, explica la història de tres personatges que son rebutjats per la ciutat on viuen perquè no són iguals a la resta de vilatans, sols quan tindran l’oportunitat de que la gent els conegui, els podran valorar com el que són, persones com les altres, encara que físicament siguin diferents.Fitxa Tècnica

Necessitem un entarimat o escenari mínim de 6 x 4 metres.

Un endoll de corrent prop de l'escenari.

Un lloc per a canviar-nos de roba amb lavabo i aigua corrent.

Components: 2

Durada de l'espectacle: 60'

Temps de muntatge i proves de so: 1 h

Temps de desmuntatge: 1 h